Ter gelegenheid van haar 35 jarig bestaan heeft de historische vereniging Ni’jluusn van vrogger, opgericht op 12 oktober 1985, op maandag 25 september 2017 tijdens de ledenbijeenkomst het boek Hendrik vertelt van TOENDERTIED gepresenteerd. Daarin vertelt Hendrik Schoemaker over het Nieuwleusen van de vorige eeuw, het agrarische dorp en haar buurtschappen, de gewoontes, familieverbanden, namen, oude ambachten, oorlog en de vele gebeurtenissen tijdens zijn leven. Joke Bos, die de verhalen in het Nieuwleusens dialect heeft opgetekend en geïllustreerd met ruim honderd foto’s, overhandigde het eerste exemplaar aan Hendrik zelf. Op verzoek signeerde Hendrik een aantal van de boeken en vertelde dat het hem deugd doet dat zijn verhalen nu zijn vastgelegd voor het nageslacht. Hendrik Schoemaker is inmiddels 97 jaar oud en nog heel vitaal. Naast meubelmaker en verhalenverteller was hij mede-oprichter en eerste voorzitter van de historische vereniging. Gees Bartels, de huidige voorzitter vertelt dat de 950 leden tellende vereniging zich inzet om te bewaren en documenteren wat waardevol is en dreigt te verdwijnen. De voorzitter: “In TOENDERTIED is de beleving van een tijdperk onlosmakelijk verbonden met de wijze waarop men daarover spreekt. Met dit boek is het dialect van Nieuwleusen zoals dat generaties lang werd gesproken, gedocumenteerd en bewaard”.
De aanwezige leden gingen met het boek naar huis en wie niet aanwezig waren krijgen het boek thuisbezorgd. TOENDERTIED is in het museum tijdens openingsuren te koop.
De aandacht voor de streektaal van Nieuwleusen krijgt een vervolg in de vorm van 8 winterse “huuskamerpraoties” met koffie en knieperties. Meer informatie en inschrijfformulier kunt u vinden op de website www.palthehof.nl , of tijdens de openingsuren in het museum (wo t/m zat van 13.30 – 17 uur).
 
      
 
------------------------------------------------