Boeken

 

 

Op 12 oktober 1985 is de historische vereniging Ni’jluusn van vrogger, opgericht.  Ter gelegenheid van haar 35 jarig bestaan is het boek Hendrik vertelt van TOENDERTIED uitgegeven. Daarin vertelt Hendrik Schoemaker, inmiddels 97 jaar oud, over het Nieuwleusen van de vorige eeuw, het agrarische dorp en haar buurtschappen, de gewoontes, familieverbanden, namen, oude ambachten, oorlog en de vele gebeurtenissen tijdens zijn leven. Joke Bos, die de verhalen in het Nieuwleusens dialect heeft opgetekend en geïllustreerd met ruim honderd foto’s. Het boek is te koop voor € 15,00 in het museum en in de boekwinkels.

DE JAREN 1940-1945 IN NIEUWLEUSEN 
Dit boek is een dubbelnummer van het kwartaalblad jaargang 33 nummers 2 en 3. Het is een 2e herziene en fors uitgebreide druk van het boekje dat in 1995 verscheen en al lang was uitverkocht. De viering van 70 jaar bevrijding was de aanleiding om oorlogsjaren en de bevrijding nog eens te bekijken. Hierbij kwamen verschillende nieuwe verhalen boven tafel. Het boek telt 184 bladzijden en is ruim van illustraties voorzien. Het werpt vanuit verschillende invalshoeken licht op die, ook voor Nieuwleusen, moeilijke periode en nieuwe feiten komen aan het licht. Dit boek is een must om kennis te vergaren over datgene wat er plaatselijk in de oorlogsjaren is gebeurd

20 VENSTERS OP DE GESCHIEDENIS VAN NIEUWLEUSEN
Nieuwleusen is in de 17e eeuw ontstaan door ontginning vanuit de buurtschap Leusen onder Dalfsen. Door bevolkingstoename overvleugelde Nieuwleusen spoedig het oudere Leusen, dat daardoor Oudleusen werd genoemd. Vanaf 1818 was Nieuwleusen een zelfstandige gemeente en veranderde langzamerhand in een groene oase. De komst van het kanaal de Dedemsvaart maakte de vestiging van industrie mogelijk en verbond de gemeente met de rest van de wereld. Nu zorgen moderne verkeerswegen voor een goede bereikbaarheid en is Nieuwleusen veranderd in een dorp met een gezonde mix van agrarische, industriële en dienstverlenende activiteiten, waar het aantrekkelijk wonen is. Hoe deze ontwikkeling in de loop der tijden tot stand is gekomen schetst deze rijk geïllustreerde “Canon van Nieuwleusen”, waarin de geschiedenis overzichtelijk in 20 vensters is onderverdeeld. 

FOTOBOEK NIEUWLEUSEN (Uitverkocht)

Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Historische Vereniging “Ni’jluusn van vrogger” in 2007 is een fotoboek gemaakt dat is samengesteld uit particuliere foto’s. Deze zijn voor dit doel ingeleverd door de bevolking van Nieuwleusen en omgeving. De van een korte tekst voorziene foto’s zijn ingedeeld in de hoofdstukken: Het gebied in wording, Gebouwen, Mensen, Boerenwerk, Handel en ambacht, de Dedemsvaart, Vermaak, Nieuwleusen en Historische Vereniging. Het boek bevat 96 pagina’s op A4 formaat.

 

VERJAARDAGSKALENDER
Deze verjaardagskalender bestaat uit 13 pagina’s (een voorblad en 12 maandbladen), met op elk blad een oude ansichtkaart van Den Hulst of Nieuwleusen, variërend in tijd van ca 1920 tot ca 1960. De opgenomen ansichtkaarten zijn van de Kerkenhoek, Gemeentehuis, Ommerdijk, Hulppostkantoor, Hoofdvaart, Union Rijwielfabriek, Grote Kerk, Rollecatebrug, Burgemeesterswoning, Landbouwhuishoudschool Rollecate, Melkfabriek, Spoor- en trambrug en de Ommerdijkerbrug.

 

 

100 JAAR UNION, EEN EEUW IN BEWEGING
In dit boek wordt de geschiedenis van een eeuw rijwielfabriek met al zijn ups en downs in beeld gebracht. Het boek handelt niet alleen over de Union fiets en de gebouwen waarin die tot stand kwam, maar ook over de omstandigheden waaronder dat gebeurde. De reclame die er voor werd gemaakt, de fusie met Kaptein, de overnames van de fabrieken Jan Jansen en Rivel, de brand, de werkgelegenheid, kortom echt over alles wat in die eeuw Union de revue is gepasseerd. Het boek is geschreven door N.B.E. Timmerman, een oud-werknemer van de fabriek. De uitvoering is bijzonder fraai op glanzend papier en in slap kaft. Het aantal pagina’s is 172 en is rijkelijk geïllustreerd met voor het merendeel kleurenfoto’s.

 

(Uitgave van derden, verkrijgbaar in museum Palthehof)

DE DEDEMSVAART, ZIJN STAD, STREEK EN DORPEN IN DE 20E EEUW
Nadat in 1983 het boek “Stap voor stap langs de Dedemsvaart” verscheen, dat vooral betrekking heeft op de jaren 1900-1930, kon een vervolg niet uitblijven. In “De Dedemsvaart, zijn stad, streek en dorpen” gaat het over de jaren na 1930. In dit boek zijn ongeveer 800 foto’s in kleur en zwart/wit opgenomen et bij elke foto een bijbehorende tekst. Het boek gaat over Noord-Overijssel en wel de streek langs het kanaal de Dedemsvaart tussen Hasselt en Ane. Alle plekken langs dit kanaal komen in dit 210 pagina’s tellende boek aan de orde.

(Uitgave van derden, verkrijgbaar in museum Palthehof)

DE FAMILIE PALTHE EN NIEUWLEUSEN 
Ter gelegenheid van de tentoonstelling over Gulia Palthe, de openingstentoonstelling van museum Palthehof in 1998, werd een boek uitgegeven over deze van oorsprong Twentse predikantenfamilie die in 1753 nauwe banden met Nieuwleusen kreeg. Sindsdien zijn de namen Palthe en Nieuwleusen onlosmakelijk met elkaar verbonden. In het boek wordt de geschiedenis van deze "relatie" uit de doeken gedaan.

 

 Uitverkochte artikelen

ZE WAREN VAN HONGER GEGAAN  (uitverkocht)
In de hongerwinter werden meer dan 200 kinderen uit het midden en westen van ons land bij gastgezinnen in Nieuwleusen ondergebracht. Voor een reünie in 2007 is geprobeerd al deze kinderen op te sporen, evenals hun toenmalige gastgezinnen. Een deel van de opgespoorde kinderen heeft na meer dan 60 jaar hun ervaringen en herinneringen aan de winter van 1944/45 op schrift gezet. Van deze (soms indringende en emotionele) verhalen is dit boek gemaakt. Het boek telt 128 pagina’s en bevat foto’s uit de periode rond de Tweede Wereldoorlog.

 

 

BOERDERIJEN TOEN EN NU..... (uitverkocht)
Bij het 10-jarig bestaan van "Ni'jluusn van vrogger" verscheen een fotoboek waarin naast de oude toestand een foto van de situatie in 1992 te zien is. Dit boek van 96 pagina’s laat zien welke veranderingen er in de loop der jaren plaats vonden.

 

DE JAREN 40-45 IN NIEUWLEUSEN  (uitverkocht)
In 1995 verscheen ter gelegenheid van de viering van 50-jaar bevrijding een boek met de geschiedenis van Nieuwleusen in de oorlogsjaren. Hoewel Nieuwleusen niet in het centrum van de oorlogshandelingen lag, heeft ook hier wel een en ander plaatsgevonden. Het is in dit boek te lezen. 

 

 

 

 

KANAALGESCHRIFTEN  (uitverkocht)
Hoe baron Van Dedem tot de Rollecate met het graven van de Dedemsvaart een hele streek tot ontwikkeling bracht is te lezen in dit boek. Het is samengesteld uit eerdere publicaties van bekende en minder bekende Nederlanders. Na een korte familiegeschiedenis over de familie Van Dedem wordt een belangrijk deel ingenomen door het meest relevante deel van “Bijvoegsel bij de leerrede” van Ds. G.H. van Senden. Deze bijlage is een belangrijke bron geworden voor de geschiedenis van het kanaal. In de bijdrage van Baron Sloet tot Oldhuis uit 1844 wordt de belangrijkheid van het kanaal geschetst voor de ontwikkeling van de hele omgeving. Het is samen met andere bijdragen te lezen in dit geïllustreerde boek.

KANAALVERHALEN  (uitverkocht)
Een boek met verhalen van mensen die aan het kanaal woonden. Zij vertellen hoe zij dat hebben ervaren en wat zij er allemaal hebben beleefd. Het boek werd, evenals Kanaalgeschriften, in 2009 uitgegeven ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Dedemsvaart.