Het Kwartaalblad van de Historische Vereniging is uit.

Losse nummers zijn verkrijgbaar bij de boekhandels en in museum Palthehof.

Het MAART- NUMMER ( 2018 - JAARGANG 36) biedt een gevarieerd aantal artikelen.

“De watersnood van 1953” is geschreven door Gé Evertsen-Boer. Zij is op 3 december 1947 in Capelle geboren. Haar ouders waren in de zomer van dat jaar vanuit Nieuwleusen naar Zeeland vertrokken omdat er werk en een huis was aangeboden. Op 1 februari 1953 was Gé vijf jaar oud en ze heeft de ramp heel bewust meegemaakt .

“De Kragten van het Westerveen”. Hier hebben op nummer 39 en 41 vele generaties van dezelfde familie gewoond en gewerkt. Het overzicht begint in 1639 en citeert ook uit akten, erfenissen, verkopen enz.  In “Oergezellig” vertellen verschillende mensen wat ze weten over ijzeroer, een delfstof die hier veel in de bodem wordt aangetroffen; belangrijk voor de ijzerindustrie, maar een ramp voor de boeren. “Evert Dijk en de Vinkenbuurt – 4” gaat over de eerste schoolervaringen van Evert in 1920, voorafgegaan door het inenten tegen pokken. Verder wordt er verteld over de schenking” van 12 schilderijen en 21 tekeningen van Jan Masselink en stellen drie nieuwe redactieleden zich voor.