In het artikel “Mensen aan het woord” vertelt Koop Oosterveen over zijn leven. Hij was in de 

oorlog ondergedoken en ging nadien als oorlogsvrijwilliger naar Nederlands Indië. In “Museumvoorwerpen” wordt verteld wat pompboren zijn en waar ze voor gebruikt werden. De “Oude groepsfoto” is van de examenklas 1964 van de christelijke MULO in Den Hulst. Een ansichtkaart uit 1916 ligt aan de basis van het artikel “Een Nieuwleusenaar en de stormramp van 1916”. Hele stukken laaggelegen Nederland stonden toen onder water. De afzender van de ansichtkaart was een van de militairen die zijn steentje bijdroeg bij het herstel na deze stormramp.

In “Het kleine huis aan het Pad” verteld de schrijfster over haar schooljaren in Nieuwleusen.