Dialect woordenboek presentatie "Mooi Plat''

In een volle zaal van Grandcafe de Spil werdt op 21 oktober het dialect woordenboek "Mooi Plat" gepresenteerd.

Dit boek werdt samengesteld door Aartje Schoemaker.

Aartje las een sprokien voor van een waardevolle "Parel" die het dialect vertegenwoordigd.

 

Het eerste exemplaar werd door Arie Kragt rijdend  op een oude Union Bakkersfiets binnengereden.

Dit werd aan burgemeester Erica van Lente uit gereikt door Gees Bartels. 

Ook aan de vertegenwoordigers van de scholen, die gaan dit boek gebruiken als lesmateriaal.

De historische vereniging heeft hiervoor een lesprogramma samengesteld.

Onder grote belangstelling, in aanwezigheid van burgemeester Erica van Lente en met een mooi programma en mooie kritieken in de pers heeft inmiddels de  presentatie plaatsgevonden van het boek Mooi Plat! Woorden en gezegdes in het dialect van Nieuwleusen, met Extra: spelen, rijmpjes, opzegversjes, voeding en gebruiken; door (Aartje) A.C.M.  Schoemaker-Ytsma. 132 p. A4 formaat, geïllustreerd met tekeningen en foto's; uitgegeven door de historische vereniging Ni’jluusn van Vrogger.  Voor € 12,50 verkrijgbaar in museum Palthehof en in de boekhandels te Nieuwleusen of + € 3.45 verzendkosten te bestellen via:

Een recensie: https://www.barttrouwborst.nl/?p=1229 :  Onlangs is te Nieuwleusen onder de titel Mooi Plat! een uniek boekwerk verschenen, uitgegeven door de historische vereniging Ni’jluusn van Vrogger. Het betreft een grote verzameling van woorden en gezegdes uit de Nieuwleusense Nedersaksische streektaal.  Jarenlang heeft de schrijfster van het boek, Aartje Schoemaker-Ytsma, dit unieke materiaal verzameld, met als doelen o.a. het bewaren en bewust maken van de rijkdom van het Nieuwleusense dialect – een indrukwekkende prestatie. Wie het in groot formaat uitgegeven en van historische foto’s voorziene boek doorbladert, ziet dat Aartje Schoemaker ruimschoots in het halen van haar doelen is geslaagd. Bovendien wordt direct duidelijk dat ‘mooi platte’ taal als het Nieuwleusens tegelijk ook diepgang kent. Uiteraard hebben we immers het boek ook bekeken op kerk- en geloofgerelateerde spreekwoorden, en dan vinden we onder andere deze: ‘Die ploegt er diepe deur‘ – een aanduiding voor een dominee met diepgang in zijn preek.  Of wat dacht u van dit raadsel, dat zelfs Simson niet had misstaan: ‘As d’r ‘n gat ien zit, zit ‘r gien gat ien; mar as d’r gien gat ien zit, zit ‘r ‘n gat ien‘. De oplossing? Koop het boek en zie p.118.