Nieuwjaarsreceptie en afscheid vrijwilligers

 

Afscheid

Tijdens de Nieuwjaarreceptie op zaterdag 1 januari voor de vrijwilligers van de Historische Vereniging Ni”jluusn Van vrogger is afscheid genomen van drie trouwe vrijwilligers. Dit waren Jannie en Andre Mijnheer en Bertus Stroeve.

Ze hebben vanaf het moment dat het museum in 1997 in gebruik genomen werd de rol vervuld van gastheren en gastvrouw die de bezoekers ontvingen.

De voorzitster Hilly Douma zette ze in het zonnetje met een goed gevulde zaal in het “Witte Peerd” en overhandigde bloemen en een cadeaubon.

Verder deelde zij mee dat het aantal leden van de vereniging stabiel is op ruim 930 leden.

Veel werk is er verricht door de vrijwilligers want in februari 2020 komt de gerestaureerde goederen wagon van de DSM naar het museum terrein waar dan het inrichten nog plaats moet vinden.

De archeokuil wordt ook dit jaar in gebruik genomen, de schooljeugd kan hier met detectieapparatuur zoeken naar schatten.

De werkgroep Olde Lieties van de vereniging zongen oude versjes uit hun repertoire, ze werden begeleid op accordeon van Gerrit Boerkamp.

De heer H.Kouwen draagt deze zanggroep een warm hart toe en deed donatie naar de vereniging.

Het was een gezellige samenzijn waarbij de onderlinge banden weer aangehaald werden.