Bestuurslid Jan Huzen afgetreden per 17 april 2023

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de vereniging Ni'jluusn van Vrogger zette voorzitter Hilly Douma op maandag 17 april het bestuurslid Jan Huzen in het zonnetje. Hij nam met mooie woorden van de voorzitter en een attentie na tien jaar afscheid als bestuurslid. In die functie was Jan de beheerder van het museum Palthehof.