Opening Museum 30 juni 2023 na een drastische nieuwbouw, verbouwing en herinrichting.

Het is vrijdag 30 juni 2023 en het is zover !  Na 2 jaar werken aan een grootse nieuwbouw en verbouwing en een compleet nieuwe inrichting wordt ons Museum Palthehof officieel heropend. 
Van buiten is de "hooiberg" aan de bestaande schaapskooi toegevoegd en van binnen is het museum geheel vernieuwd en opnieuw ingericht en "bij de tijd" gebracht.   Na een openings speech van onze voorzitter Hilly Douma werd de officiële opening verricht door de wethouder André Schuurman. Samen met de voorzitter onthulde de wethouder het nieuwe digitale informatie zuil d.m.v. het verwijderen van een speciaal gemaakte hoes.

Daarna volgden een aantlal sprekers, zoals de voorzitter van de Stichting DNA van Dalfsen en voorzitter van het  Grammofoonmuseum. Ook werden er enige gedichten voorgelezen door Gees Bartels. Het erelid van het Museum Mw. G. Hengeveld was aanwezig en overhandigde onze voorzitter een oorkonde. De opening werd bijgewoond door onze vele vrijwilligers en velen die een connectie met het museum hebben en het museum een warm hart toedragen.  Een bijzonder kunstwerk met een verbinding met de historische fietsenfabriek Union werd onthuld. Diverse nazaten van de oprichter van de fietsenfabriek Dhr. B.J. van den Berg waren daarbij aanwezig. Het werd voor hun een familiereunië.