Een extra ledenvergadering van de Vereniging Nijluus’n van Vrogger

Op maandagavond 30 oktober is om 19.30 uur een ledenvergadering in de Ont-moetingskerk. Deze vergadering is bedoeld om de leden inzicht te geven in de begroting over 2024.


De avond wordt geopend door onze voorzitter Hilly Douma en heet iedereen welkom. De kleine agenda wordt uitgelegd en Hilly begint met informatie over de pas gehouden Ondernemersbeurs in de Spil.  Het bestuur is enthousiast dat we zo’n 18 nieuwe leden kunnen inschrijven. Tijdens de beurs werd door Coöperatie Nieuwleusen Synergie een tiental cheques van €1000 uitgedeeld voor de instanties die hadden bijgedragen aan de leefbaarheid en duurzaamheid van Nieuwleusen. Ook Museum Palthehof viel in het prijzen pakket en werd ook een €1000 uitgereikt. Hierna is het woord aan de penningmeester die de begroting over 2024 uitlegt aan de leden. De cijfers geven geen reden tot discussie en deze worden dan ook unaniem aangenomen. Na de pauze is het woord aan Girbe Buist, die een sessie geeft over beeldspraken en spreekwoorden. Een diapresentatie laat diverse voorwerpen uit vroegere tijden zien welke verbonden zijn met de spreekwoorden en een uitleg van het voorwerp. Het eind van de avond komt in zicht en de voorzitter bedankt Girbe Buist met een heerlijk drankje. Na wat gezellig napraten gaat iedereen weer langzamerhand naar huis.