Lid worden?

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP

Hierbij meld ik mij aan als lid van de Historische Vereniging “Ni’jluusn van vrogger” te Nieuwleusen.

Ik ontvang het kwartaalblad, twee seizoenkaartjes voor museum Palthehof en een welkomstgeschenk. 
De contributie wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en bedraagt € 22,50 per jaar.
Door middel van onderstaande doorlopende machtiging wordt mijn contributie voldaan.


DOORLOPENDE MACHTIGING

Naam: Historische Vereniging Ni’jluusn van vrogger
Adres: Westeinde 3
Plaats: 7711 CH  Nieuwleusen
Incassant-ID: NL43ZZZ400612490000
Kenmerk machtiging: Lidnummer
Reden betaling: Contributie

Hierbij geef ik mij op als lid van bovengenoemde vereniging. Tevens geef ik machtiging om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen om van mijn rekening af te schrijven en verleen ik toestemming aan mijn bank om doorlopend een bedrag van mijn rekening af te schrijven wegens contributie, overeenkomstig de opdracht van de Historische Vereniging “Ni’jluusn van vrogger”.

Bij beëindiging van mijn lidmaatschap stopt de doorlopende machtiging automatisch. 

This form was created by ChronoForms