Werkgroep Kleding en textiel

Werkgroep kleding en textiel van de historische vereniging Ni’jluusn van Vrogger
 
Contactpersoon voor de werkgroep in het bestuur van de vereniging is: Joke Bos
De werkgroep bestaat uit de volgende leden: contact/aanspreekpersoon Jenni Veijer, Hennie de Boer, Tineke Noordermeer
De werkgroep  kan advies en ondersteuning vragen aan bij de vereniging betrokken deskundigen. Als dat niet voldoende is, met bestuur overleg plegen voor externe hulp. 
Opdracht:
- Systematiseer de textiel en kleding die aanwezig is in de collectie van het museum. 
- Geef advies over waarde van het item voor de collectie.
- Leg voor aan het bestuur wat wel/niet interessant lijkt voor de collectie.
Na selectie:
- Geef advies over de wijze van conserveren, opbergwijze en samenhang tussen andere items. 
- Maak een foto van elk item, beschrijf het item en de staat waarin het verkeert.
- Leg de gegevens vast, voorzien van een foto, in het daarvoor bestemde digitale systeem.
Uitgangspunt
Bij de inventarisatie van de museumcollectie wordt er naar gestreefd te komen tot een samenhang in de aanwezige materialen, passend bij de functie van het museum; een representatie van de cultuur historische geschiedenis van de vroegere gemeente Nieuwleusen, rekening houdend met invloeden uit de omgeving.
Maak de afweging bij elk object of het behoort tot de gewenste collectie van het museum aan de hand van de volgende criteria:
1. Is het representatief voor een bepaalde periode uit de geschiedenis, zoals algemeen gebruikelijk was of mode en laat het zien hoe men hier werd beïnvloed door trends, of is het specifiek voor onze gemeente.
2. Past het bij de andere items in de collectie, waardoor er in thematentoonstellingen gebruik van kan worden gemaakt of het voor educatieve doelen geen rol kan spelen.
3. Zijn er meerdere exemplaren aanwezig; zijn die identiek of zijn er nuances die elkaar versterken; wordt daardoor verandering in gebruik of mode duidelijk en is het ja/nee waardevol meerdere exemplaren te collectioneren en in welke omvang.
4. Is het object in goede staat of in goede staat te brengen?
5. Geef advies over wat afvalt; object overdragen aan ander museum, kringloop, verkoop of  in reserve houden voor speel-/verkleed-/lesmateriaal of workshop e.a. 
6. Bij schenkingen; advies geven over al of niet in ontvangst nemen.