Schenkingen

Het gebeurt regelmatig dat mensen aan het museum voorwerpen willen schenken of in bruikleen geven.

U kunt daarvoor terecht in het museum op dinsdagmorgen van 10 tot 12 uur.
Uw geschenk kan dan in ontvangst worden genomen en er kunnen afspraken worden gemaakt over de bestemming van het voorwerp.
Er zijn verschillende bestemmingsmogelijkheden. De leukste is natuurlijk als het voorwerp een plek kan krijgen in de collectie en ten toon gesteld zal worden.
Niet alle voorwerpen zijn daarvoor geschikt. Het museum heeft al een heleboel mooie objecten en te weinig ruimte om alles een goede plek te geven.
Als de schenking  wordt  opgenomen in de collectie gaat ze deel uitmaken van het inventaris van het museum. De stukken zullen een deel van de tijd ten toon gesteld worden in de tentoonstellingsruimten. Een deel van de tijd worden ze bewaard in het depot. 

Als opname in de collectie niet aan de orde is kan overwogen worden het voorwerp aan een ander museum te schenken of het een andere bestemming te geven. Dat beslist u zelf. Als u een voorwerp achterlaat, ook als het niet in de collectie wordt opgenomen, zoeken we daar een goede bestemming voor.
We willen graag zeker weten dat u daarmee akkooord gaat, daarom vullen we met u een overeenkomst in die door u en een vertegenwoordiger van het museum wordt ondertekend.
 
Als het gaat om bruikleen zullen afspraken gemaakt worden over de duur van de bruikleen en eventueel andere belangrijke zaken. Ook een bruikleenovereenkomst wordt door u en een vertegenwoordiger van het museum ondertekend.
 
Op dit moment worden alle objecten die het museum nu in eigendom heeft geinventariseerd. Dat betekent: fotograferen, voorzien van een inventarisatienummer en vastleggen in een digitaal systeem. Een deel van de objecten zal ook worden geplaatst op de beeldbank objecten die het museum aan het aanleggen is, zodat ze ooit ook via internet te zien zijn.