Dorpswapen

De gemeente Nieuwleusen heeft bestaan van 1 juli 1818 tot en met 31 december 2000. Sinds de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2001 maakt het grootste gedeelte van de voormalige gemeente Nieuwleusen deel uit van de nieuwe gemeente Dalfsen.

De gemeente Nieuwleusen is in de negentiende eeuw ontstaan door delen van de marke Oudleusen, behorend tot het schoutambt Dalfsen, en van Zwollerkerspel samen te voegen tot een nieuwe gemeente.

Tot 1899 had de gemeente Nieuwleusen geen eigen wapen. Omdat er in de nieuwe vergaderzaal van Provinciale Staten een ramen moesten komen met daarin de wapens van de gemeenten in Overijssel, werd een wapen aangevraagd. Het wapen werd samengesteld uit dat van de toenmalige gemeenten Dalfsen en Zwollerkerspel.

Bij koninklijk besluit van 18 januari 1899 werd het wapen vastgesteld: "Doorsneden: I gedeeld a in zilver een kruis van azuur, b geschaakt van zilver en azuur in 5 rijen, elke rij van 4 vakken, II in sabel 2 schuingekruiste zeisen van zilver, met stelen van goud." Op 14 september 1954 werd daar aan toegevoegd: "Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."

Tegenwoordig heeft Nieuwleusen een dorpswapen. Dit is hetzelfde als het gemeentewapen dat door de zelfstandige gemeente Nieuwleusen werd gevoerd. Op 24 juni 2002 heeft de gemeente Dalfsen toestemming verleend aan de Historische Vereniging "Ni'jluusn van vrogger" te Nieuwleusen om dit dorpswapen te gebruiken.