Boeken

  Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.

MOOI PLAT   >>>>> IS UITVERKOCHT !!  wel een exemplaar ter inzage in museum !

Woorden en gezegdes in het dialect van NI'juus'n; met extra spelen, rijmpjes, opzegversjes, voeding en gebruiken; verzameld door Aartje Schoemaker.

Bevat een woordenlijst met uitleg in het Nederlands, een lijst van zinnen waarin bijzondere woorden zijn opgenomen, de hele zinnen zijn in het Nederlands vertaald, ze geven een mooi beeld van de rijkdom en van de streektaal met kleine nuances in hoe men denkt en voelt.

Plaats bepaling, woorden zoals men de buurtschappen van Nieuwleusen noemt.

Zo speuld'n wi'j, kinderspelen met uitleg over hoe het spel gespeeld werd.

Zo deu'n wi'j det, tradities en gewoonten. Zo atte wi'j det, streekgerechten. Woar gebeurd, sterke verhalen.

 

 

MOENEN  prijs € 10.00 nog op vooraad

Verhalen door Chris Canter.

Verhalen met een herkenbare Oost- Nederlands sfeer in de taal van Nieuwleusen en omgeving.

Soms is het decor het platteland met een bijna magische-realistische sfeer, dan weer sterk is't decor de stad met een palet van verschillende culturele invloeden.

Enn bijzonder sterke bundel verhalen waarin het natuurlijke ongemerkt overgaat in het boven natuurlijke.

 

FIETSROUTE prijs € 2.00 nog op voorraad en verkrijgbaar in museum en bij de Readshop Nieuwleusen.

Route in het kader van de tweede  wereldoorlog in Ommen en Nieuwleusen en 75 jaar vrijheid, met een lus door de Staatsbossen in Staphorst.

Met toelichting over de gebeurtenissen die zich op plekken langs de route hebben voorgedaan.

 

GEDICHTENROUTE prijs €1.00  nog op voorraad

Set van10 groot formaat ansichtkaarten van Nieuwleusen met kleurenfoto's en achterop een gedicht dat past bij de foto met routekaart waar de gedichten gesitueerd zijn.

 

 

TOENDERTIED  prijs € 10.00 nog op voorraad 

Op 12 oktober 1982 is de historische vereniging Ni’jluusn van vrogger, opgericht.  Ter gelegenheid van haar 35 jarig bestaan is het boek Hendrik vertelt van TOENDERTIED uitgegeven. Daarin vertelt Hendrik Schoemaker (1920-2021) over het Nieuwleusen van de vorige eeuw, het agrarische dorp en haar buurtschappen, de gewoontes, familieverbanden, namen, oude ambachten, oorlog en de vele gebeurtenissen tijdens zijn leven. Joke Bos, die de verhalen in het Nieuwleusens dialect heeft opgetekend en geïllustreerd met ruim honderd foto’s. Het boek is te koop voor € 10,00 in het museum en in de boekwinkels.

 

 

20 VENSTERS OP DE GESCHIEDENIS VAN NIEUWLEUSEN  prijs € 10.00 nog 5 op voorraad

Nieuwleusen is in de 17e eeuw ontstaan door ontginning vanuit de buurtschap Leusen onder Dalfsen. Door bevolkingstoename overvleugelde Nieuwleusen spoedig het oudere Leusen, dat daardoor Oudleusen werd genoemd. Vanaf 1818 was Nieuwleusen een zelfstandige gemeente en veranderde langzamerhand in een groene oase. De komst van het kanaal de Dedemsvaart maakte de vestiging van industrie mogelijk en verbond de gemeente met de rest van de wereld. Nu zorgen moderne verkeerswegen voor een goede bereikbaarheid en is Nieuwleusen veranderd in een dorp met een gezonde mix van agrarische, industriële en dienstverlenende activiteiten, waar het aantrekkelijk wonen is. Hoe deze ontwikkeling in de loop der tijden tot stand is gekomen schetst deze rijk geïllustreerde “Canon van Nieuwleusen”, waarin de geschiedenis overzichtelijk in 20 vensters is onderverdeeld. 

 

 

VERJAARDAGSKALENDER prijs €1.00 nog 10 op voorraad

Deze verjaardagskalender bestaat uit 13 pagina’s (een voorblad en 12 maandbladen), met op elk blad een oude ansichtkaart van Den Hulst of Nieuwleusen, variërend in tijd van ca 1920 tot ca 1960. De opgenomen ansichtkaarten zijn van de Kerkenhoek, Gemeentehuis, Ommerdijk, Hulppostkantoor, Hoofdvaart, Union Rijwielfabriek, Grote Kerk, Rollecatebrug, Burgemeesterswoning, Landbouwhuishoudschool Rollecate, Melkfabriek, Spoor- en trambrug en de Ommerdijkerbrug.

 

DE FAMILIE PALTHE EN NIEUWLEUSEN prijs € 10.00 nog 3 op voorraad)

Ter gelegenheid van de tentoonstelling over Gulia Palthe, de openingstentoonstelling van museum Palthehof in 1998, werd een boek uitgegeven over deze van oorsprong Twentse predikantenfamilie die in 1753 nauwe banden met Nieuwleusen kreeg. Sindsdien zijn de namen Palthe en Nieuwleusen onlosmakelijk met elkaar verbonden. In het boek wordt de geschiedenis van deze "relatie" uit de doeken gedaan.

 

ZE WAREN VAN HONGER GEGAAN  prijs € 5.00 nog 3 op voorraad)

In de hongerwinter werden meer dan 200 kinderen uit het midden en westen van ons land bij gastgezinnen in Nieuwleusen ondergebracht. Voor een reünie in 2007 is geprobeerd al deze kinderen op te sporen, evenals hun toenmalige gastgezinnen. Een deel van de opgespoorde kinderen heeft na meer dan 60 jaar hun ervaringen en herinneringen aan de winter van 1944/45 op schrift gezet. Van deze (soms indringende en emotionele) verhalen is dit boek gemaakt. Het boek telt 128 pagina’s en bevat foto’s uit de periode rond de Tweede Wereldoorlog.

 

 

 

 

KANAALGESCHRIFTEN  prijs€ 5.00 nog 2 op voorraad

Hoe baron Van Dedem tot de Rollecate met het graven van de Dedemsvaart een hele streek tot ontwikkeling bracht is te lezen in dit boek. Het is samengesteld uit eerdere publicaties van bekende en minder bekende Nederlanders. Na een korte familiegeschiedenis over de familie Van Dedem wordt een belangrijk deel ingenomen door het meest relevante deel van “Bijvoegsel bij de leerrede” van Ds. G.H. van Senden. Deze bijlage is een belangrijke bron geworden voor de geschiedenis van het kanaal. In de bijdrage van Baron Sloet tot Oldhuis uit 1844 wordt de belangrijkheid van het kanaal geschetst voor de ontwikkeling van de hele omgeving. Het is samen met andere bijdragen te lezen in dit geïllustreerde boek.

 

 De jaren 1940 - 1945  prijs € 5.00 nog 2 op voorraad

 De oorlogjaren en de bezetting en onderduiken in Nieuwleusen