Werkgroepen

Werkgroep Doemorgen
Deze groep is elke maandagmorgen actief in het museum om de bestaande collectie te onderhouden, de tentoonstelling in te richten en allerlei klussen in en om het museum Palthehof uit te voeren.
Contactpersoon in het bestuur van de vereniging is Gerrit Lubbers.
 
Werkgroep Unioncollectie
Deze groep beheert en onderhoudt de materialen uit de Unionfabriek, die ruim 100 jaar in Den Hulst was gevestigd. Ook verzamelt zij nieuwe items en gegevens.
Contactpersoon in het bestuur van de vereniging  is Gerrit Lubbers.
 
Werkgroep  Scholenbezoek 
Deze onderhoudt het contact met de scholen en/ of de culturele commissies in Nieuwleusen  Bij het bezoek worden ook enkele vrijwilligers ingeschakeld bij het voorbereiden van het schoolbezoek ( presentatie, vragenlijst e.d.) of het uitbeelden van activiteiten van ‘vroeger’ en waar nodig en mogelijk de  inzet van studenten van Hogeschool Windesheim voor presentaties op scholen en in het museum.
Conactpersoon in het bestuur van de vereniging is Riky Evenboer..
 
Werkgroep Openstelling museum :
Op dit moment draagt een werkgroep van ca. 40 personen zorg voor de openstelling van het museum in het (museum-) seizoen. De leden van deze werkgroep zijn bij toerbeurt in tweetallen gastheer of gastvrouw in het museum van 13.30 – 17.00 uur op woensdag tot en met zaterdag en bepaalde feestdagen. 
Contactpersoon  in het bestuur van de vereniging is Gerrit Lubbers.
 
Werkgroep Beeldbank:
Deze verzorgt de plaatsing van foto's op de Beeldbank van het Zijper Collectie Beheer Systeem en voert de inventarisatie uit van de objecten in het museum.
Aanspreekpunt in de werkgroep is Jan Kaal.
Contactpersoon in het bestuur van de vereniging is Gerrit Lubbers..
 
Werkgroep Textiel en kleding: 
Deze systematiseert de textiel en kleding die aanwezig is in de collectie van het museum en geeft advies over waarde van het item voor de collectie.
Geeft ook advies over de wijze van conserveren, opbergwijze en samenhang tussen andere items. .
Aanspreekpunt in de werkgroep is Jenny Veijer, Joke Bos
 
Werkgroep foto's en fotoarchief:
Beschrijft de foto's die de vereniging maakt of ontvangt.
Aanspreekpunt in de werkgroep in Henk Vasse,
Contactpersoon van de vereniging is Gees Bartels.
 
Werkgroep onbekende foto's
Aanspreekpunt in de werkgroep is Klaasjan Talen
Contactpersoon van de vereniging is Gees Bartels.
 
 
Werkgroep digitale begraafplaats:
De werkgroep fotografeert grafstenen, systematiseert de informatie en brengt de foto’s en gegevens in in het daarvoor bestemde digitale systeem.
Aanspreekpunt in de werkgroep is Roelof Boerman.
Contactpersoon in het bestuur van de vereniging  is Gerrit Lubbers
 
Werkgroep  Overlijdensadvertenties:
Deze signaleert in dag- en weekbladen de overlijdensadvertenties, 
Aanspreekpunt in de werkgroep is Henk vasse.
Contactpersoon in het bestuur van de vereniging  is Gerrit Lubbers
 
Werkgroep Genealogie:
Aanspreekpunt in de groep is Joop Klein. 
Contactpersoon in het bestuur van de vereniging  is Henk Grevelman
 
Redactieleden kwartaalblad:
De redactie bestaat uit de volgende leden: Gees Bartels (eindredacteur), Henk Grevelman, Geeske Hekman-Bruggeman.